Kursus ini menerangkan tentang kegunaan dan peralatan yang ada di dalam software Photoshop dan Illustrator untuk menghasilkan asas rekaan grafik serta teknik (creative eyes) turut diajar.

Hasil Pembelajaran :

Peserta boleh menggunakan software Adobe Illustrator dan Photoshop untuk menghasilkan rekaan grafik yang kreatif.